35.133

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswettype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)
ingediend 01-02-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2019-02-01      
Tweede Kamer
verslag 2019-04-11     69
nota naar aanleiding van het verslag 2019-05-21     40
stemming 2019-10-17     149
subtotaal       258
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-12-03 47    
memorie van antwoord 2019-12-13   10  
nader voorlopig verslag 2020-01-27 45    
nadere memorie van antwoord 2020-02-07   11  
eindverslag 2020-02-11 4    
behandeling 2020-03-03 21    
stemming 2020-03-10 7    
subtotaal   124 21 145
Staatsblad
publicatie wet 2020-04-09   30  
totalen
TK + EK       403
totaal       433

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK