35.174

Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoeftetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte
ingediend 25-03-2019 00:00
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-12-18      
advies 2019-02-06 50    
nader rapport 2019-03-21   43  
indiening 2019-03-25   4  
Tweede Kamer
verslag 2019-04-25     31
nota naar aanleiding van het verslag 2019-06-05     41
stemming 2019-09-10     97
subtotaal       169
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-10-22 42    
memorie van antwoord 2019-12-11   50  
nader voorlopig verslag 2020-01-21 41    
nadere memorie van antwoord 2020-02-17   27  
eindverslag 2020-03-03 15    
behandeling 2020-05-26 84    
stemming 2020-06-02 7    
subtotaal   189 77 266
totalen
TK + EK       435

Documenten EK


Behandeling in TK