35.175

Intrekking verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederlandtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht
ingediend 26-03-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-03-15      
advies 2019-03-20 5    
nader rapport 2019-03-26   6  
indiening 2019-03-26   0  
Tweede Kamer
verslag 2019-04-25     30
nota naar aanleiding van het verslag 2019-05-21     26
stemming 2019-06-13     23
subtotaal       79
Eerste Kamer
eindverslag 2019-06-25 12    
stemming 2019-07-02 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2019-07-15   13  
totalen
TK + EK       98
totaal       122

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK