35.186

Goedkeuring Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Cubatype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19)
ingediend 08-04-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-10-08      
advies 2018-11-23 46    
nader rapport 2019-04-03   131  
indiening 2019-04-08   5  
Tweede Kamer
verslag 2019-05-17     39
nota naar aanleiding van het verslag 2019-07-22     66
stemming 2019-09-26     66
subtotaal       171
Eerste Kamer
eindverslag 2019-10-08 12    
stemming 2019-10-15 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2019-11-13   29  
totalen
TK + EK       190
totaal       401

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK