35.190

Implementatie richtlijn bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76)
ingediend 11-04-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-12-06      
advies 2019-02-15 71    
nader rapport 2019-04-09   53  
indiening 2019-04-11   2  
Tweede Kamer
verslag 2019-05-17     36
nota naar aanleiding van het verslag 2019-06-18     32
stemming 2019-09-05     79
subtotaal       147
Eerste Kamer
eindverslag 2019-09-24 19    
stemming 2019-10-01 7    
subtotaal   26   26
Staatsblad
publicatie wet 2019-10-16   15  
totalen
TK + EK       173
totaal       314

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK