35.194

Implementatie Verdrag en Richtlijn betreffende werk in de visserijsectortype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25)
ingediend 17-04-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2019-04-17      
Tweede Kamer
verslag 2019-06-19     63
nota naar aanleiding van het verslag 2019-09-05     78
stemming 2019-09-26     21
subtotaal       162
Eerste Kamer
eindverslag 2019-10-08 12    
stemming 2019-10-15 7    
subtotaal   19   19
Staatsblad
publicatie wet 2019-11-14   30  
totalen
TK + EK       181
totaal       211

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK