35.213

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong
ingediend 28-05-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-02-27      
advies 2019-04-15 47    
nader rapport 2019-05-23   38  
indiening 2019-05-28   5  
Tweede Kamer
verslag 2019-07-04     37
nota naar aanleiding van het verslag 2019-09-10     68
stemming 2019-11-07     58
subtotaal       163
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-12-17 40    
memorie van antwoord 2020-01-17   31  
nader voorlopig verslag 2020-02-11 25    
nadere memorie van antwoord 2020-02-19   8  
verslag 2020-03-12 22    
nota naar aanleiding van het verslag 2020-04-07   26  
behandeling 2020-05-26 49    
stemming 2020-05-26 0    
subtotaal   136 65 201
Staatsblad
publicatie wet 2020-06-18   23  
totalen
TK + EK       364
totaal       477

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK