35.218

Wet elektronische publicatiestype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)
ingediend 06-06-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-12-17      
advies 2019-03-20 93    
nader rapport 2019-06-03   75  
indiening 2019-06-06   3  
Tweede Kamer
verslag 2019-07-10     34
nota naar aanleiding van het verslag 2019-10-22     104
stemming 2019-12-10     49
subtotaal       187
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2020-01-20 41    
memorie van antwoord 2020-02-18   29  
nader voorlopig verslag 2020-03-30 41    
nadere memorie van antwoord 2020-05-25   56  
eindverslag 2020-06-09 15    
behandeling 2020-06-23 14    
stemming 2020-06-30 7    
subtotaal   118 85 203
Staatsblad
publicatie wet 2020-07-17   17  
totalen
TK + EK       390
totaal       578

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK