35.241

Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijkingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking)
ingediend 28-06-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-05-13      
advies 2019-06-05 23    
nader rapport 2019-06-25   20  
indiening 2019-06-28   3  
Tweede Kamer
verslag 2019-10-10     104
nota naar aanleiding van het verslag 2019-10-22     12
behandeling 2019-11-13     22
stemming 2019-11-14     1
subtotaal       139
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-11-28 14    
memorie van antwoord 2019-11-28   0  
verslag 2019-12-05 7    
nota naar aanleiding van het verslag 2019-12-06   1  
behandeling 2019-12-16 10    
stemming 2019-12-17 1    
subtotaal   32 1 33
Staatsblad
publicatie wet 2019-12-27   10  
totalen
TK + EK       172
totaal       228

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK