35.245

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijntype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)
ingediend 01-07-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2019-07-01      
Tweede Kamer
verslag 2019-08-22     52
nota naar aanleiding van het verslag 2019-10-16     55
stemming 2019-12-10     55
subtotaal       162
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2020-02-04 56    
memorie van antwoord 2020-02-14   10  
nader voorlopig verslag 2020-03-10 25    
nadere memorie van antwoord 2020-03-24   14  
eindverslag 2020-04-07 14    
behandeling 2020-04-21 14    
stemming 2020-04-21 0    
subtotaal   109 24 133
Staatsblad
publicatie wet 2020-05-20   29  
totalen
TK + EK       295
totaal       324

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK