35.251

Wijziging Wet handhaving consumentenbeschermingtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004
ingediend 04-07-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2019-07-04      
Tweede Kamer
verslag 2019-10-10     98
nota naar aanleiding van het verslag 2019-11-15     36
stemming 2020-01-22     68
subtotaal       202
Eerste Kamer
eindverslag 2020-01-28 6    
stemming 2020-02-04 7    
subtotaal   13   13
Staatsblad
publicatie wet 2020-02-18   14  
totalen
TK + EK       215
totaal       229

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK