35.262

Uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard
ingediend 18-07-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-06-04      
advies 2019-06-26 22    
nader rapport 2019-07-17   21  
indiening 2019-07-18   1  
Tweede Kamer
verslag 2019-10-03     77
nota naar aanleiding van het verslag 2019-11-29     57
stemming 2019-12-12     13
subtotaal       147
Eerste Kamer
eindverslag 2019-12-17 5    
stemming 2019-12-17 0    
subtotaal   5   5
Staatsblad
publicatie wet 2020-01-13   27  
totalen
TK + EK       152
totaal       223

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK