35.269

Wijziging van de wet tot verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor parentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren
ingediend 30-08-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-07-17      
advies 2019-07-24 7    
nader rapport 2019-08-27   34  
indiening 2019-08-30   3  
Tweede Kamer
verslag 2019-09-06     7
nota naar aanleiding van het verslag 2019-09-10     4
stemming 2019-09-19     9
subtotaal       20
Eerste Kamer
eindverslag 2019-09-24 5    
stemming 2019-10-01 7    
subtotaal   12   12
Staatsblad
publicatie wet 2019-11-14   44  
totalen
TK + EK       32
totaal       120

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK