35.271

Vrijheidsontneming asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoektype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek
ingediend 02-09-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-07-18      
advies 2019-07-24 6    
nader rapport 2019-08-23   30  
indiening 2019-09-02   10  
Tweede Kamer
verslag 2019-10-10     38
nota naar aanleiding van het verslag 2019-11-11     32
stemming 2020-01-16     66
subtotaal       136
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2020-02-10 25    
memorie van antwoord 2020-03-24   43  
eindverslag 2020-04-07 14    
stemming 2020-04-21 14    
subtotaal   53 43 96
Staatsblad
publicatie wet 2020-05-13   22  
totalen
TK + EK       232
totaal       300

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK