35.305

Wet bronbelasting 2021type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021)
ingediend 17-09-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-08-26      
advies 2019-09-09 14    
nader rapport 2019-09-13   4  
indiening 2019-09-17   4  
Tweede Kamer
verslag 2019-10-10     23
nota naar aanleiding van het verslag 2019-10-22     12
behandeling 2019-11-13     22
stemming 2019-11-14     1
subtotaal       58
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-11-28 14    
memorie van antwoord 2019-11-28   0  
verslag 2019-12-05 7    
nota naar aanleiding van het verslag 2019-12-06   1  
behandeling 2019-12-16 10    
stemming 2019-12-17 1    
subtotaal   32 1 33
Staatsblad
publicatie wet 2019-12-27   10  
totalen
TK + EK       91
totaal       123

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK