35.310

Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs
ingediend 08-10-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-09-09      
advies 2019-09-25 16    
nader rapport 2019-10-04   9  
indiening 2019-10-08   4  
Tweede Kamer
verslag 2019-11-20     43
nota naar aanleiding van het verslag 2019-11-29     9
stemming 2019-12-12     13
subtotaal       65
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2020-01-21 40    
memorie van antwoord 2020-02-06   16  
eindverslag 2020-02-18 12    
stemming 2020-03-03 14    
subtotaal   66 16 82
Staatsblad
publicatie wet 2020-03-17   14  
totalen
TK + EK       147
totaal       190

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK