35.328

Beperken van vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemerstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers
ingediend 05-11-2019 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-06-20      
advies 2019-09-19 91    
nader rapport 2019-11-01   43  
indiening 2019-11-05   4  
Tweede Kamer
verslag 2019-12-06     31
nota naar aanleiding van het verslag 2019-12-17     11
behandeling 2020-03-11     85
stemming 2020-04-01     21
subtotaal       148
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2020-04-24 23    
memorie van antwoord 2020-05-04   10  
eindverslag 2020-05-12 8    
stemming 2020-05-19 7    
subtotaal   38 10 48
Staatsblad
publicatie wet 2020-06-17   29  
totalen
TK + EK       196
totaal       363

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK