35.392

Wet franchisetype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise)
ingediend 10-02-2020 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2019-07-17      
advies 2019-12-12 148    
nader rapport 2020-02-06   56  
indiening 2020-02-10   4  
Tweede Kamer
verslag 2020-03-16     35
nota naar aanleiding van het verslag 2020-04-29     44
stemming 2020-06-16     48
subtotaal       127
Eerste Kamer
eindverslag 2020-06-23 7    
stemming 2020-06-30 7    
subtotaal   14   14
Staatsblad
publicatie wet 2020-07-15   15  
totalen
TK + EK       141
totaal       364

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK