35.424

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Sabatype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Regels voor het tijdelijk voorzien in besluitvorming via digitale weg door besturen van provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire en Saba (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
ingediend 31-03-2020 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2020-03-27      
advies 2020-03-30 3    
nader rapport 2020-03-30   0  
indiening 2020-03-31   1  
Tweede Kamer
verslag 2020-03-31     0
nota naar aanleiding van het verslag 2020-03-31     0
stemming 2020-04-01     1
subtotaal       1
Eerste Kamer
verslag 2020-04-06 5    
nota naar aanleiding van het verslag 2020-04-06   0  
behandeling 2020-04-07 1    
stemming 2020-04-07 0    
subtotaal   6 0 6
Staatsblad
publicatie wet 2020-04-09   2  
totalen
TK + EK       7
totaal       13

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK