Verjaring van schadevergoedingsclaims (26.824); brief van de minister van Justitie met het uitgebrachte advies inzake de vraag of de rechter bevoegd is de schadevergoedingsplicht tot nihil te matigen (EK, F herdruk)