Korte aantekeningen vergadering commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verkeer en Waterstaat en Milieu van 7 december 2004