Korte aantekeningen vergadering commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 1 februari 2005