Korte aantekeningen vergadering commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verkeer en Waterstaat en Milieu van 1 maart 2005