Korte aantekeningen vergadering commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs van 26 april 2005