Korte aantekeningen vergadering commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs van 6 september 2005