Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 oktober 2005