Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 oktober 2005