Korte aantekeningen vergadering commissies Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieu van 6 december 2005