Korte aantekeningen vergadering commissie Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs van 30 mei 2006