Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2007 (30.800 VIII); stand van zaken inzake de toezeggingen aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal (ter inzage gelegd bij EK 30.800 VIII, D onder griffienummer 137941.1)