Brief van de Orde van Advocaten aan de commissie voor Financiën over de beperkte interpretatie van de vrijstelling voor advocaten in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (bijlage bij EK 31.237/31.238, B). .

25 juni 2008

Is bijlage bij