Belastingplan 2009 (31.704); Regeling samenloop fiscale wetten 2005 (ter inzage gelegd bij EK 31.704, G onder griffienummer 141681.17)