Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (31.436); memorie van antwoord (EK, C)