Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (30.938), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (30.844), Beperking ministeriële adviesplicht bij aanvragen monumentenvergunning (31.345); brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake het waarborgen van de cultuurhistorische belangen in de ruimtelijke ordening (EK 30.844 / 30.938 / 31.345, R)5 november 2009

Bijlage