Maatregelen tegen "naked short selling" (31.724); AFM-maatregelen inzake short selling (ter inzage gelegd bij EK 31.724, D onder griffienummer 145613)