Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW) van 29 juni 2010