Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) (29.248); verslag van een schriftelijk overleg van de commissie voor VWS/JG met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de voorhang van de voorgenomen aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (EK, I)