Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) (29.248); verslag van een schriftelijk overleg van de commissie voor VWS/JG met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de door de Nederlandse Zorgautoriteit uitgevoerde inventarisatie (EK, J)