Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering (31.736); brief van de minister van VWS van 17 december 2010 over de uitvoering van de wet voor de verzekerden die op het moment van inwerkingtreding van de wet al een premieachterstand hadden van meer dan zes maanden (EK, I)