Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 18 januari 2011