Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 22 februari 2011