Brief van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer over Naleving voorschriften bevragingen via CIOT (17 maart 2011) (ter inzage gelegd bij EK 31.145,U onder griffienummer 141533.22)