Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2012 (33.000 VI); Verslag van een schriftelijk overleg inzake spoedeisende wetsvoorstellen (EK, D)