Aanvullingen op regeling nevenbetrekkingen rechterlijke ambtenaren (29.937); brief regering; Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage (TK, 18)