Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens (33.330); memorie van antwoord (EK, E)