Afschaffing bevoegdheid gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (33.017); brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over het kabinetsstandpunt inzake Doe-democratie (EK, E)