De Fiscale agenda : Naar een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel (32.740); brief regering; Regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling AWR 1994 (TK, 16)