Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied (32.768); brief inzake Rapportage Compensatiebeleid 2011-2012 (EK, D)