Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (33.819); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst over een brief van Vastgoed Belang inzake de bescherming van de verdiencapaciteit en het investeringsniveau (EK, E)