De Fiscale agenda : Naar een eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig belastingstelsel (32.740); brief regering; Aanbieding advies van de commissie De Jong inzake het validatiestelsel filantropie (TK, 17)